DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > Dokumentace > Získání systému DoudouLinux

Získání systému DoudouLinux

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [عربي] [čeština] [Deutsch] [English] [Español] [français] [italiano] [Bahasa Malaysia] [română] [русский] [српски] [中文]

DoudouLinux je k dispozici ke stažení jako obraz optického média, který je též možné přenést na USB „flešku“. K dispozici jsou varianty pro různé jazyky. Své děti díky tomu můžete zasvětit do nejen jejich rodného, ale i do nějakého jiného jazyka stažením příslušné varianty [1]. Zamýšlíme též v našem internetovém obchodě nabízet již hotová optická média, USB „flešky„ či paměťové karty. To by mohlo pomoci lidem, kteří při vytváření instalačních médií narazili na nějaký pro ně neřešitelný technický problém. Dále se jedná o jednoduchý způsob, jak finančně podpořit projekt.

Stáhnout obraz CD

Přispět finančním darem

DoudouLinux 2.1 Hyperborea čeština (1 GB)

kontrolní součet algoritmem SHA1 5b7dec7dd38631bb5875e38a6c09fd43fd10ec9e

Vytvoření optického média

Je třeba stáhnout ISO soubor a zapsat jej na optické médium (DVD) pomocí funkce „vypálit ISO obraz“ jakékoli vypalovací aplikace. Varování: pouze zkopírovat soubor s příponou ISO na optický disk, jako to běžně děláte s jinými soubory, nepovede k funkčnímu instalačnímu médiu. Opravdu je třeba použít výše zmíněné zvláštní funkce. Kýženým výsledkem je optické médium obsahující soubory z ISO obrazu. Pokud jednoduše vytvoříte obyčejné datové médium, bude obsahovat pouze jediný soubor: ten, který jste stáhli…

Přenesení na USB „flešku“

Počínaje verzí DoudouLinxu 2.0 složí pro vytváření USB „flešek“ stejné soubory jako pro optická média. Soubor s obrazem (přípona .iso) je třeba překopírovat na USB jednotku datového úložiště, společně s malým programem (zavaděčem), kterým odsud bude při startu počítače zaveden do paměti počítače a spuštěn. Přímo součástí DoudouLinuxu je nástroj zapsání na LiveUSB který se o vše postará, viz Přenesení DoudouLinuxu na USB jednotku datového úložiště. Poznamenejme, že tento nástroj není doposud k dispozici pro systémy Windows® ani Apple® Mac OS X™. Pokud tedy nemáte k dispozici systém s GNU/Linuxem, pak můžete vypálit optické médium s DoudouLinuxem, nastartovat z něho a odsud pak vytvořit USB „flešku“. Možná byste též uspěli i s jinými nástroji, ale to nemáme vyzkoušené. Výhodami provozování DoudouLinuxu z USB „flešky“ jsou:

  • Systém reaguje pohotověji a počítač nevydává hlasité zvuky roztočeného kotouče optického média.
  • Výše zmíněný nástroj zároveň vytvoří na USB „flešce“ i trvalé datové úložiště.
  • Je zde možné změnit několik systémových parametrů v textovém souboru s nastaveními jako např. výchozí jazyk, rozložení klávesnice, či časovou zónu. Tím můžete váš systém přizpůsobit místu, kde se nacházíte (například použít britskou angličtinu a časovou zónu, ve které se nachází Londýn s médiem, které je ve výchozím stavu nastaveno pro USA).

Nicméně, zavádění systému z USB „flešky“ je, na rozdíl od optického média, méně obvyklou funkcí starších počítačů (z roku 2005 a starších) a často obtížnější pro nastavení, když není zapnutá ve výchozím stavu. Na strojích od Apple® je to ještě složitější, či dokonce nemožné. Po DoudouLinux na USB „flešce“ sáhněte pouze v případě, že si v tomto dostatečně rozumíte se svým počítačem!

Přenesení na paměťovou kartu či pevný disk

Postup je zcela shodný s tím pro USB „flešky“, protože se všemi těmito zařízeními je zacházeno stejně – jako s výměnnými úložišti dat, lhostejno o jakou konkrétní technologii se jedná. Poznamenejme ale, že spouštění DoudouLinuxu z paměťové karty vložené do čtečky počítače nemusí být úspěšné. Naše testy provedené na dvou zcela odlišných netboocích nedopadly příliš povzbudivě [2]. Na druhou stranu, testy na standardnějším notebooku dopadly dobře.

Ověření stažených ISO souborů

Před použitím staženého souboru (např. zapsání na optické médium), doporučujeme ověřit, zda byl stažen v pořádku. Odhalíte tak případné chyby nastalé při stahování, problémy s vaším datovým úložištěm či dokonce případné problémy na straně našich serverů [3]. Toto je ukázka provedení ověření kontrolního součtu checksum (poznamenejme, že je použit algoritmus SHA1, nikoli MD5):

$ sha1sum doudoulinux-2010-05-ar.img
ed4588f33e86cfaae5e75eb4200bd3d58c047248  doudoulinux-2010-05-ar.img

Získanou hodnotu je třeba porovnat s tou na stránce ke stažení. Vyjdou tak najevo všechny možné chyby krom případu, že někdo [4] (obrana proti tomu viz následující odstavec). Poznámka: pro provedení výše zmíněného je zapotřebí nainstalovaného nástroje sha1sum, který se systému Windows® standardně nenachází…

Ověření, zda soubory nebyly cestou úmyslně pozměněny

Poskytujeme též soubor se všemi kontrolními součty, podepsaný digital signature klíčem repozitáře DoudouLinux. Soubor se nazývá checksum-sha1-all a jeho podpisem je checksum-sha1-all.gpg. Pravost souboru ověříte následujícím příkazem:

$ sudo gpg --keyring /etc/apt/trusted.gpg --default-key D92ACBA0 --verify checksum-sha1-all.gpg checksum-sha1-all

Nejdříve je ale třeba mít nainstalovaný balíček s klíčem repozitáře DoudouLinuxu, nazvaný doudoulinux-keyring. To předpokládá, že používáte distribuci Debian či některou z ní odvozenou.

Použité zdroje: Jak ručně ověřit neporušenost balíčku softwaru

Poznámky

[1] Samozřejmě to může být užitečné i pro vás samotné!

[2] Jeden nestartoval z paměťových karet vůbec, u druhého se zavádění systému zastavilo v polovině…

[3] Změna obsahu souborů vinou technického selhání či zásahem někoho, kdo pronikl zabezpečením serverů.

[4] upravil jak ISO obrazy, tak hodnoty kontrolních součtů na stránce stahování


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0