DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > Dokumentace > Nastavení > Datum a čas, časová zóna

Datum a čas, časová zóna

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [русский]

Počínaje verzí 2.0, DoudouLinux poskytuje dva nezávislé nástroje pro natavení data a času, dále časové zóny. Oba nástroje se nacházejí v podkategorii Systém karty Vyladění v aktivitě Úplný DoudouLinux. Pokud provozujete DoudouLinux přímo z optického média se zapnutým trvalým úložištěm dat, nastavení by měla být zachována i při příštím spuštění systému. Při trvalé instalaci DoudouLinux na počítač je to samozřejmé! Pokud má počítač přístup k Internetu, jsou datum a čas nastaveny automaticky ze serverů, poskytujících vzorový čas.

Datum a čas

Nástroj pro nastavení data a času je dosti jednoduchý: nastavit můžete hodiny, minuty a datum. Změna se projeví až po stisknutí tlačítka Použít. Poznamenejme, že je zde též zaškrtávací políčko pro UTC, ke kterému je třeba trocha technického vysvětlení. Počítače uchovávají datum a čas pomocí vestavěných hodin, které zůstávají v provozu i když je počítač vypnutý. Ty jsou napájeny baterií, stejně jako vaše hodinky. Čas na těchto hodinách může být nastaven buď dle místního času (ten, který používáte v každodenním životě) nebo univerzálního času UTC který je pro celý svět stejný. V závislosti na tomto nastavení, DoudouLinux pak pro účely zobrazení místního času dopočítává časový posun pro danou časovou zónu. Takže, když je zobrazení času na počítači mimo o několik hodin, zkuste nejprve změnit tento parametr, čímž vyjde najevo, zda problém spočívá zde.

PNG - 10.7 kb
Date and time

Operační systém Windows® používá na vnitřních hodinách počítače místní čas, zatímco Unixové systémy, včetně Linuxu, používají univerzální čas UTC. Pokud provozujete DoudouLinux přímo z instalačního média na počítači, na kterém jsou nainstalovány Windows® nebo je zde nainstalován jako druhý systém (tzv. dual boot), je třeba používat též místní čas, jinak by si oba systémy navzájem zasahovaly do nastavení vestavěných hodin počítače. Výhodou univerzálního času UTC je, že je stejný po celý rok. Oproti tomu místní čas se mění na letní či zimní a též při cestování napříč časovými zónami.

Časová zóna

Pokud potřebujete změnit časovou zónu či je čas posunutý o několik hodin, pak při jakémkoli nastavení pro UTC, můžete časovou zónu změnit pomocí jednoduchého nástroje pojmenovaného prostě Časová zóna. Jeho používání je vskutku snadné: buď klikněte na mapu nebo zvolenou časovou zónu vyberte ze seznamu. Časové zóny jsou v seznamu uspořádány dle kontinentů a pojmenovány dle velkých měst, které se v nich nacházejí. V případě malých zemí může být obtížné kliknout na město protože mapu v současnosti nelze přibližovat a není příliš velká, aby se vešla i na malé obrazovky.

JPEG - 30.2 kb
Timezone selection

Automatické nastavení času (NTP)

Když je DoudouLinux nainstalován přímo na počítač, je zapnuta zvláštní funkce: aktuální datum a čas je možné získávat ze serverů na Internetu, které poskytují vzorový čas (známé též jako NTP servery). Funguje to samočinně, bez potřeby zásahu uživatele – tedy pokud je připojení k Internetu funkční, DoudouLinux se snaží kontaktovat příslušné servery. Bez připojení k Internetu se pochopitelně neděje nic. Pokud ale je ale spojení se servery funkční, je čas upraven bez jakéhokoli upozornění či dotazů.

Poznamenejme, že tato funkce není zapnutá v případě provozování přímo z optického média, protože pokud by neodpovídalo nastavení časové zóny či nastavení UTC, mohlo by to vést k chybnému nastavení hardwarových hodin počítače, takže ostatní operační systémy, provozované na tom stejném počítači by pak používaly chybný čas.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0