DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > Dokumentace > Pokročilé nástroje > Ochrana soukromí uživatele

Ochrana soukromí uživatele

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [русский]

V projektu DoudouLinux věříme, že ochrana soukromí uživatele je základním předpokladem jeho svobody, že omezuje diskriminaci a motivuje ostatní k tomu, aby se k němu nadále chovali hezky. Tento pohled ale nesdílí mnohé korporace a jiné zájmové skupiny, s jejich vlastními cíli. Protože máme své děti rádi, nechceme, aby byly jakkoli ovládáni lidmi, kteří o nich vědí příliš mnoho a jsou v pokušení ovlivňovat jejich přání a myšlenky ku svému prospěchu. DoudouLinux je navržen rodiči, kteří si uvědomují, že je lepší ochránit děti před vlivy ostatních a myslíme si, že se v tomto s vámi (rodiči našich uživatelů – dětí) shodneme. Následkem všeobecné „invaze“ technologií do našich životů je současnou realitou, že mnohé komerční a jiné zájmové skupiny získaly možnost zneužívat neuvěřitelného potenciálu informačních technologií k získání vlivu pro prosazování svých zájmů, namísto využití těchto prostředků k (intelektuálnímu) obohacení našich dětí.

A protože z DoudouLinuxu je možné (z dobrých důvodů) jít na Internet, je třeba dát si péči i s výběrem obsahu, který děti uvidí tam. Jinak by totiž vyšla vniveč snaha s výběrem obsahu a aplikací v DoudouLinuxu samotném. Internet je takovou svého druhu džunglí, plnou lidí, které neznáte (a ani nemůžete znát), od kterých se můžete dočkat toho nejlepšího ale i nejhoršího. Proto jsme začlenili nástroje, které brání tomu, aby děti z Internetu obdržely nechtěné věci. To je důvodem, proč DoudouLinux obsahuje vestavěnou funkci Ochrana rodiny. A proto, počínaje verzí 2.0, DoudouLinux nejen filtruje webové stránky na základě jejich obsahu, ale snaží se též chránit soukromí uživatelů na Internetu. To proto, že nechceme, aby kdokoli věděl, kdo jsou vaše děti, co se jim líbí (co dělají, co čtou, na co se dívají, atd.) a pak tomu přizpůsoboval obsah na Internetu, kdy jim ukáže skutečnost upravenou ve svém zájmu.

Naneštěstí, v současnosti nemáte ochranu vašeho soukromí zaručenu ani když nemáte založeny účty na žádných webových stránkách [1]. Používáním vyhledávacích služeb jako Google search, Yahoo, Bing, Yandex či Baidu je zaručeným předáváním informací o vás – protože se tím dozvědí, co vás zajímá. Navíc mnohé webové stránky obsahují alogritmy (tzv. „štěnice“ které jejím provozovatelům a smluvním partnerům oznamují, co na stránkách děláte. Vědí i kam na stránkách klikáte. Je-li smluvním partnerem korporace typu Google či Facebook, mohou vás sledovat prakticky napříč celým webem, protože jejich služeb používá skoro každý provozovatel webových stránek [2]. Takže, představte si, že těmito společnostmi jste neustále sledování prostřednictvím vašeho vlastního telefonu, televizoru, automobilu, ledničky, atd… Právě k tomuto postupně dochází!

Co DoudouLinux dělá pro ochranu soukromí uživatele

Pro nás je ochrana soukromí uživatele důležitější, než příjmy z reklam. Lidské bytosti jsou totiž vzácnější než korporace. A pro každého rodiče toto v případě jeho vlastních děti platí dvojnásob. Z tohoto důvodu jsme začlenili nástroje pro co možná nejúčinnější ochranu soukromí uživatele. Především, změnili jsme výchozí vyhledávací službu ve webovém prohlížeči Epiphany na DuckDuckGo namísto vyhledávací služby od Google (společnost, která shromažďuje příliš mnoho informací o uživatelích svých služeb). Též jsme v DoudouLinuxu nasadili tři druhy aplikací, pomocí kterých se snažíme držet nežádoucí subjekty od našich dětí tak daleko, jak je to jen možné:

 • Blokování vyskakovacích oken brání tomu, aby se svévolně objevovala okna s reklamou. Funguje to na základě zjišťování, zda povel k otevření daného okna vydala webová stránka a nikoli uživatel.
 • Blokování reklam (AdBlock) odstraňuje z webových stránek reklamní proužky. Funguje na základě seznamů blokovaného obsahu ze známých zdrojů reklamního obsahu.
 • Blokování sledovacích algoritmů na webových stránkách zamezuje zasílání informací ostatním o tom, co uživatel na dané webové stránce dělá či dělal. Je též založeno na seznamu blokovaných známých poskytovatelů takovýchto „služeb“.

Prvé dva jmenované nástroje by též měli dětem pomoci, aby jejich pozornost nebyla rozptylována balastními informacemi a zábavou bezduchého druhu a ony se tak mohly soustředit na to, kvůli čemu na dané stránky vlastně přišly. Jedním z úskalí Internetu (zvláště pro děti) je, že je možné zde snadno ztratit hodiny a hodiny času, protože každá stránka láká k návštěvě dalších – donekonečna, stejně jako televizní stanice vysílající komerční animované seriály.

Tedy se podívejme na podrobnosti.

Proč DuckDuckGo

DuckDuckGo není zatím příliš známou vyhledávací službou, ale má lepší pravidla používání než většina ostatních:

 • DuckDuckGo nepořizuje a neuchovává záznamy o tom, co jste hledali.
 • Informace o vašem vyhledávání nepředává dalším subjektům.
 • Povoluje uživateli blokovat reklamu ve výsledcích vyhledávání, což v DoudouLinuxu činíme [3].
 • Výsledky vyhledávání jsou stejné pro všechny, tedy nikoli upravované dle toho, kdo se ptá [4].

Jsme přesvědčeni, že reklamy nejsou tím, co vyhledávající po vyhledávací službě chce. Proto jsme hledali takového provozovatele, pro jehož službu je (legálně) možné tyto reklamy ve výsledcích vyhledávání blokovat. Dále by výsledky vyhledávání neměly být ovlivňovány tajnými obchodními dohodami. Stojíme o relevantní informace, nikoli o obchodní nabídky těch, kteří jsou ochotni zaplatit více, než jejich konkurence. Též věříme, že relevantnost informací nezávisí na tom, kdo se ptá. Z těchto důvodů, nechceme vyhledávač, který shromažďuje informace o svých uživatelích a přeprodává je pak komukoli (zvláště pokud o svolení k tomu své uživatele nepožádá ani nevysvětlí, co s nimi kupci budou dělat). Zkrátka chceme vyhledávač, který pro nás najde potřebné informace, nezávisle na tom, kdo se ptá.

Poznámky:

 • Pokud v Epiphany marně hledáte políčko pro vyhledávací dotazy, pak vězte, že se píší přímo do adresního řádku. Zkrátka namísto úplné adresy webu napište svůj dotaz!
 • Provozovatel služby DuckDuckGo získává prostředky na její provoz z reklam. Abychom mohli DuckDuckGo použít jako výchozí vyhledávací službu, bylo třeba s jejím provozovatelem podepsat dohodu. A (standardní) součástí této dohody je odměňování těch, kteří ve svých produktech používají DuckDuckGo jako výchozí (výše dle počtu návštěvníků za měsíc, kteří odtud přijdou). Ale protože blokujeme reklamy i na DuckDuckGo (což jsme jim popravdě sdělili), příjem projektu z tohoto je prakticky nulový! Tedy se nejedná o střet zájmů…

Které nástroje pro blokování nechtěného obsahu používáme

V DoudouLinuxu je výchozím nastavením webového prohlížeče Epiphany blokovat vyskakovací okna a reklamní proužky na stránkách (prostřednictvím rozšíření AdBlock). A ačkoli AdBlock obsahuje svůj vlastní seznam blokovaných zdrojů, přidali jsme ještě další ze známého rozšíření pro Firefox AdBlock Plus, které jsou navíc ještě přizpůsobeny pro jednotlivé jazyky [5]. Když se webová stránka pokouší načíst reklamu, AdBlock jí v tom zabrání a místa, na kterých měla být reklama, zůstanou prázdná. Takže stránka se zobrazí v pořádku, jen bez reklam. Sbohem blikající obrázky, děti se mohou zaměřit na skutečný obsah schránky a nebudou lákány k mrhání časem na protěžovaných bezduchostech.

Pro blokování sledovacích algoritmů žel neexistuje doplněk do Epiphany, takže jsme museli sáhnout k řešení na úrovni operačního systému. Nástroj pro filtrování obsahu webových stránek, který používáme – DansGuardian – umí používat seznamy nežádoucích zdrojů šířících sledovací algoritmy a blokovat je, stejně jako je tomu u blokování přístupu ke stránkám s vulgárním obsahem. Proto jsme přidali zvláštní seznam blokovaného, který je věnován zdrojům sledovacích algoritmů. Když se nějaká webová stránka pokusí stáhnout a spustit takové algoritmy, DansGuardian jí namísto toho vrátí chybu (nedostupnost) a stránka v tomto neuspěje. Výsledkem je, že tyto špatné algoritmy jsou blokovány v jakémkoli prohlížeči! Seznam blokovaných zdrojů pochází z jiného známého projektu, doplňku pro Firefox zvaného Ghostery.

Vyladění nastavení ochrany soukromí uživatele

Pokud vám z nějakého důvodu nevyhovují výchozí přednastavené parametry, můžete je samozřejmě upravit (víceméně snadno):

 • Pro povolení vyskakovacích oken je třeba upravit předvolby Epiphany. V nabídce ÚPravy klikněte na položku Předvolby a v okně, které se objeví, pak na kartu Soukromí. Zde zaškrtněte políčko Povolit vyskakovací okna.
 • Blokování reklam se též vypíná v předvolbách Epiphany. Jen v jiné nabídce – Nástroje, klikněte na položku Rozšíření. V okně, které se objeví, je možné zapínat a vypínat rozšíření (zaškrtnutím/zrušením zaškrtnutí). Zrušte zaškrtnutí u rozšíření AdBlock.
 • Blokování určitých obrázků či animací se opět nastavuje v Epiphany. V nabídce Nástroje klikněte na položku AdBlock editor. V okně, které se objeví, pak můžete upravovat seznamy blokovaných a povolených položek. Záznamy se sestávají z (regulárních výrazů, které slouží ke zjištění, zda se dle původu obrázku či animace jedná či nejedná o reklamu.
 • Pro změnu vaší výchozí vyhledávací služby pro web, je třeba upravit obsah souboru /usr/share/gconf/defaults/10_epiphany-browser-data, konkrétně hodnotu /apps/epiphany/general/url_search. K provedení je třeba mít práva správce systému.
 • Pro povolení či zablokování spouštění sledovacích algoritmů na webových stránkách je třeba upravit obsah souborů v /etc/dansguardian/lists/blacklists/nospying/ a restartovat aplikaci DansGuardian. K provedení je třeba mít práva správce systému.
 • Konkrétně pro vypnutí blokování sledovacích algoritmů na webových stránkách je třeba upravit obsah souboru /etc/dansguardian/lists/bannedurllist, zde zakomentovat řádky obsahující /etc/dansguardian/lists/blacklists/nospying/ a poté aplikaci DansGuardian restartovat. K provedení je třeba mít práva správce systému.

Aktualizace seznamů blokovaného

Pokud by nebyly aktualizovány, seznamy blokovaného obsahu by byly užitečné nanejvýš týdny až měsíce, ale nikoli roky – na to je vývoj na Webu příliš překotný. Seznamy jsou obsaženy ve dvou samostatných balíčcích, dansguardian-nospying a epiphany-adblock-lists. Jejich novější verze vychází několikrát za rok. Pro získání nejnovějších seznamů tedy stačí tyto balíčky aktualizovat. Další možností je ruční aktualizace seznamu prostřednictvím skriptů, nainstalovaných těmito balíčky. Ty stáhnout aktuální položky z Internetu a přidají je do seznamů.

Poznámky

[1] Možná si myslíte, že tak nejste identifikovatelní. Ale to je omyl. Počítače mají (krom jiného) na Internetu jedinečnou adresu, tzv. IP adresu, která často poslouží k témuž: a informace o tom, komu patří která IP adresa existuje a dá se dohledat. Navíc váš webový prohlížeč má velmi jedinečný „otisk“, kterým je možné vás přesně identifikovat (tedy samozřejmě ne jak se jmenujete, ale kdekoli se objevíte).

[2] Google pro rozrůstání sledovací sítě používá nástroj Google Analytics a reklamní službu Google AdSense, Facebook zase své „Like“ („toto se mi líbí“) tlačítko.

[3] Jsme přesvědčeni, že reklamy nejsou dostatečně oddělené od výsledků vyhledávání samotných (popravdě, ony jsou ty reklamy do výsledků skoro až zamíchané), což může uživatele mást. A děti tento trik mohou jen stěží prohlédnout.

[4] Jedná se o techniku, používanou např. Google, kterou jsou uživatelům vraceny výsledky, prý lépe odpovídají tomu, kdo podle Google jste a údajně chcete vidět. Ve skutečnosti je to spíše o tom, co máte vidět, co nezohlední různost (nejen) v názorech jiných (diversita) – takže výsledky vyhledávání nejsou nestranné. Naprosto nefunguje v okamžiku, kdy vás Google odhadne nesprávně či se v používání počítače střídá vícero uživatelů.

[5] Získáváme je z https://easylist.adblockplus.org a přetváříme do formátu použitelného pro AdBlock pro Epiphany.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0