DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > Dokumentace > Nastavení > Jazyková nastavení

Jazyková nastavení

Prosinec 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [русский]

Jedná se o novou funkci DoudouLinuxu 2.0. Nastavení jazyka je možné měnit, jen je třeba mít na paměti tato omezení:

  • Při provozování z optického média není nastavení systémového jazyka zachováno po vypnutí/restartu počítače.
  • K dispozici jsou jen varianty daného hlavního jazyka, plus americká angličtina.
  • Ani po instalaci přímo na počítač není možné přidávat další jazyky.

Nicméně, systémový jazyk je možné nastavit trvale při provozování z USB „flešky“ a samozřejmě v případě, že je DoudouLinux nainstalován přímo na počítač.

Systémový jazyk

Systémový jazyk je výchozím jazykem pro všechny aktivity DoudouLinuxu. Nástroj pro změnu systémového jazyka se nachází v aktivitě Úplný DoudouLinux, na kartě Vyladění, v sekci Systém, nazvaný Jazyk. Nástroj zobrazí seznam dostupných jazyků, ze kterého si vyberete vámi požadovaný. Jak je popsáno výše, nabídnuty jsou pouze varianty hlavního jazyka dané jazykové varianty instalačního média a americká angličtina. Ačkoli by zde mohlo být více než 240 jazyků a jejich variant, nacházejí se zde pouze ty, které jsou přítomny na dané variantě instalačního média. Pro zmenšení datového objemu instalačního média totiž byly ostatní jazyky odebrány. Zde je seznam jazyků, nacházejících se na variantě instalačního média pro angličtinu:

System language setting

Zatímco zvolený jazyk se stane systémovým po kliknutím na Použít, aktivity jsou stále v předchozím jazyce, dokud nebude systém restartován. O tomto problému víme. Pokud nelze restartovat (například při provozování z optického instalačního média), je třeba ručně změnit jazyk aktivit, jak je vysvětleno níže.

Poznamenejme, že pokud opravdu hodně stojíte o přepnutí na jazyk, který není v nástroji uveden, můžete jej spustit z příkazového řádku s volbou, která znamená pokyn, že nemá odfiltrovat ostatní jazyky:

$ sudo lang-config --all-locales

Nicméně, očekávejte, že výsledkem bude celý systém v angličtině, nikoli ve zvoleném jazyce. Soubory s daty překladů prostě nejsou k dispozici. V tuto chvíli neexistuje snadný způsob, jak je doinstalovat (nacházejí se v desítkách balíčků softwaru). Pokud máte zájem o to, aby DoudouLinux byl přeložen i do vašeho jazyka, buď nás požádejte o vytvoření takové varianty instalačního média nebo nainstalujte Debian a upravte jej do podoby DodouLinuxu [1].

Vyzkoušení jazyka

Pokud chcete pouze vyzkoušet jiný z jazyků, který se nachází v seznamu nástroje pro změnu jazyka a nezměnit přitom jazyk celého systému, je možné změnit pouze jazyk dané aktivity (před vstupem do ní). Hodí se to též v případě, že jste změnili systémový jazyk dle pokynů výše a nemůžete restartovat počítač. Dělá se to kliknutím na ikonu jazyků ve spodní části obrazovky s nabídkou aktivit:

Toto otevře dialog ukazující možné jazyky:

Jakmile zvolíte jazyk, kliknutí na Ok vyvolá jiný dialog s dotazem, zda chcete znovunačíst překlady nabídky či nikoli:

Dokud přepínáte na jinou variantu toho samého jazyka, nemělo by se nic změnit, ani popisky aktivit ne. Změní se jen několik drobností. Proto to není příliš užitečné a můžete klidně zvolit ne.

Na závěr nyní můžete kliknout na aktivitu, kterou chcete spustit a systém se vás zeptá, zda má být tento jazyk použít jako výchozí pro budoucí relace (přihlášení do aktivit):

Nejvhodnější volbou bude pro tuto chvíli Pouze pro tuto relaci, protože jde pouze o vyzkoušení. Pokud vám toto nastavení vyhovuje, pak změňte systémový jazyk lde pokynů na začátku tohoto článku. Poznamenejme, že změna jazyka aktivity by měla být trvalá – narozdíl od systémového jazyka.

Poznámky

[1] Viz blogový zápisek Instalace DodouLinuxu pomocí Debianu.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0