DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

Ochrana rodiny

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [Deutsch] [English] [Español] [français] [italiano] [Bahasa Malaysia] [română] [русский] [српски]

Počínaje verzí 2010-11, DoudouLinux obsahuje nástroj Ochrana rodiny. V tuto chvíli se sestává z chytrého filtru obsahu webových stránek. Jsme přesvědčeni, že pro vytvoření prostředí věnovaného dětem je toto nezbytným minimem. Dále plánujeme vylepšit další, volitelné nástroje pro omezení toho, kolik hodin denně budou děti moci sedět u počítače (nastavitelné rodičem) a jak dlouho v jednom kuse. To by mělo přispět k souladu s doporučeními pro rozumné používání počítačů dětmi a odstranit tak jeden z předsudků [1].

Pozn.: nepopíráme, že popisovaný nástroj pro filtrování obsahu webových stránek není dokonalý. Nelze garantovat, že v žádném případě nemůže dojít ke zobrazení nějaké stránky s obsahem pro dospělé. Proto nenahrazuje přiměřenou bdělost rodičů či nutnost promluvit si s dětmi o nástrahách na Internetu. Cílem je zbavit vás nutnosti neustále své děti dozorovat, nikoli úplně vyčistit Internet. To je mimochodem zhola nemožné (ač se někteří snaží tvrdit opak – typicky prodejci různých „zaručených řešení“)! Vzpomeňme, že jedním z cílů projektu DoudouLinux je, aby se děti u počítače cítily dobře. To se ale nemůže podařit, když by jejich každá jednotlivá akce byla vzápětí přezkoumávána (rodiči)… neustále – to by je spolehlivě odradilo!

Filtrování obsahu webových stránek

Varování: filtrování obsahu webových stránek funguje dobře pro angličtinu, francouzštinu a ruštinu. Ve fázi zkoušení je pro galicijštinu, řečtinu, rumunštinu, srbštinu, ukrajinštinu a možná použitelné i jiné jazyky, např. perštinu.

K filtrování obsahu webových stránek je používána aplikace DansGuardian. Ta používá dvě metody identifikace závadného obsahu: seznamy stránek, které jsou bezpečné a které nikoli a analýzu obsahu stránek, prováděnou v reálném čase. Na základě porovnávání se seznamy webových stránek je zamítáno či naopak povolováno načítání stránek se špatnou či naopak dobrou pověstí. Dále jsou stránky kontrolovány na výskyt slov či výrazů, které jsou spojeny s nevhodných obsahem. Celková (ne)vhodnost stránky je vyhodnocena dle bodového ohodnocení za každé slovo či výraz. Takto je načítání případné nevhodné stránky zablokováno dříve, než je zobrazena dětem.

Rejecting a DuckDuckGo search with the word “sex”

Ukázka níže zobrazuje situaci, kdy vyhledání slova sex ve vyhledávači Google Search vedlo k odmítnutí načtení stránky díky systematickému zkoumání obsahu požadované webové stránky. Ujišťujeme vás, že tento dotaz by vedl k obsáhlému seznamu pornografických stránek, a že DoudouLinux jinak neblokuje většinu neškodných vyhledávacích dotazů.

Dále jsme se rozhodli soustředit na techniky zkoumání obsahu webové stránky samotné a nespoléhat se jen na seznamy dobrých a špatných stránek. Důvodem je, že Internet je (takřka) nekonečný, takže vytvoření a hlavně aktualizace takových seznamů v úplné podobě je věc prakticky nemožná. Též jsme zjistili, že mnohé z dostupných seznamů blokovaných stránek obsahují zastaralé záznamy (stránky již neexistují, či již byly zbaveny závadného obsahu). Proto se domníváme, že jediným správným řešením je skutečné filtrování obsahu , jak to provádí DansGuardian, tj. filtrování na základě zkoumání stránky samotné a nikoli jen na základě jejího původu na Inernetu.

Otázky ohledně filtrování obsahu webových stránek

Je možné filtr obejít?

Systém DoudouLinux je navržen tak, aby nebylo možné navštívit webovou stránku, aniž by nejdříve prošla filtrem. Samozřejmě, odborníci na informační technologie by to dokázali (změnou směrovacích tabulek sítě z příkazového řádku), ale pro děti je to „neprůstřelné“!

Je možné filtrovat též výměnné sítě a okamžitou komunikaci?

Nikoli, filtrován je obsah pouze webových stránek. Pokud by tedy dítě něco stahovalo z výměnných sítí či přijímalo prostřednictvím okamžité komunikace (chat), DansGuardian by nemohl dělat nic, protože tyto služby nezávisí na webových stránkách. Nicméně, v DoudouLinuxu toto není možné, protože ze všech služeb Internetu je zde k dispozici přístup pouze na webové stránky – aplikace pro nic jiného zde nejsou nainstalovány [2]. A ačkoli je nainstalován klient pro okamžitou komunikaci, Empathy, je nastaven tak, aby fungoval jen v rámci místní sítě a nikoli na Internetu. Díky zmíněným opatřením jsme si jistí, že DoudouLinux je zabezpečen před obsahem z celého Internetu, nejen webových stránek.

Jsou stahované soubory skenovány na počítačové viry?

Ne. Tato funkce je vypnutá, protože by vyžadovala, aby byl nainstalovaný antivirový software s pravidelně aktualizovanou databází virů. Ne že by to technicky nebylo možné, ale protože DoudouLinux na viry netrpí a při provozování z Live CD/USB mu nehrozí nic ani teoreticky (případný virus nemůže nic změnit na médiu, které je pouze pro čtení), rozhodli jsme se, že by tato funkce byla zbytečná (jen by zabírala výpočetní kapacitu, což by způsobovalo zbytečné problémy hlavně na starších strojích).

Jaký druh obsahu je blokován?

V tuto chvíli jsou blokovány pornografické výrazy. Pro ostatní oblasti prozatím chybí překlady příslušné terminologie.

Jaký je možný scénář toho, aby děti navštívily nějaké pornografické stránky?

Pouze tak leda omylem! Předpokládejme, že se dobře baví s přáteli a zadávají do vyhledávače různá „vtipná“ klíčová slova. Ve vyhledaných výsledcích by pak mohli narazit na pornografické stránky… Opravdu nechceme, aby je DoudouLinux mohl dostat do takové situace.

Jak zjistit, na základě čeho byla stránka zablokována?

Stačí kliknout na text Zobrazit podrobnosti na stránce informující o zamítnutí požadavku na načtení stránky. Zde naleznete informace o kategorii a jazyce, který zamítnutí vyvolal a seznamem slov, dle které zapříčinily takové vyhodnocení stránky. Připomeňme, že o vhodnosti stránky je rozhodnuto na základě bodového hodnocení obsahu stránky. V DoudouLinuxu je filtr nastaven tak, že toto hodnocení musí vyjít pod hranic 50 bodů, jinak je stránka zamítnuta.

Jsou filtrovány i stránky na serverech, poskytované na nestandardních portech?

Ne, nestandardně nastavené webové servery [3] nejsou vůbec filtrovány. Nemyslíme si, že by to bylo nutné, protože vyhledávače indexují pouze stránky na standardně nastavených serverech. Takže by nemělo být možné se na takové stránky náhodně dostat z výsledků vyhledávání.

Poznámky

[1] Tato funkce se na herních konzolích a televizorech typicky nenachází.

[2] Jejich instalace by vyžadovala práva správce systému a práci z příkazové řádky, což je pro děti nedostupné!

[3] Tedy ty, které své stránky poskytují na jiném portu než 80.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0