DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > O projektu > Proč DoudouLinux vyzkoušet?

Proč DoudouLinux vyzkoušet?

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [Español] [français] [italiano] [Bahasa Malaysia] [română] [русский] [српски] [ไทย] [Tiếng Việt]

Třeba byste ten DoudouLinux i vyzkoušeli, zda by vám skutečně přinesl klid, když vaše děti používají počítač, ale… stále ještě nejste tak úplně přesvědčeni? Podívejme se, proč byste mohli upřednostňovat, aby vaše děti raději seděly u DoudouLinuxu, než u herní konzole či televize. Ano, je to citlivé téma, ale zvažte prosím, jak k této problematice přistupujeme v našem projektu. Naším cílem rozhodně není „přilepit“ děti k počítači, ale poskytnout jim jistotu v jeho používání, aby tento úžasný nástroj dokázali zvládnout. Podívejme se jak a proč.

Pozn.: Zveme vás také k přečtení prohlášení projektu DoudouLinux, ve kterém se dozvíte více o všech cílech našeho projektu.

Vaše (možné) obavy

Nechci, aby propadli závislosti na počítačích!

To my také ne! DoudouLinux jsme rozhodně nevytvořili proto, aby nahrazoval výchovu rodiči a děti byly po celé dny posazené před počítač, se všemi nevyhnutelnými, neblahými tělesnými a duševními následky. Jakkoli se jim DoudouLinux zamlouvá, je zkrátka třeba, aby rodiče stanovili omezení doby, kterou jejich děti tráví u počítače! Odborníci doporučují nenechávat děti používat televizi, herní konzoli či počítač po více hodin v týdnu, než kolik je dítěti let. Tak například pětileté by nemělo mít více než pět hodin televize+konzole+počítače za týden; sedmileté ne více než sedm, a tak dále. V budoucnu plánujeme přidat do systému nástroje, pomocí kterých budou rodiče moci taková omezení nastavit; každopádně ale s doporučením, aby si o tom nejprve s dětmi promluvili, než k takovému kroku sáhnou.

Nebudou je počítače izolovat od ostatních?

Ano, ale to stejné je přece možné říci i o čtení knížek či luštění křížovek! Opět, je úlohou rodičů povzbuzovat své děti aby si rozšiřovaly své obzory a nesetrvávali jen u několika málo činností.

A nejsou počítače vhodné až pro starší děti?

To jistě platí o počítačích běžně prodávaných v obchodech (na kterých typicky nebývá nainstalován DoudouLinux). Ty se pro děti skutečně nehodí! Ale prosíme uvědomte si, že herní konzole jsou též počítače, jen zjednodušené tak, aby se dětem snáze používaly. To jen dokazuje, že jakmile jsou k tomu patřičně přizpůsobeny, počítače se pro děti rozhodně hodí, i pro ty nejmenší. Počítače se tak pro ně mohou stát tvůrčím nástrojem. A to je důvod, který vedl ke vzniku DoudouLinuxu. Myslíme si, že počítače mají mnohem větší potenciál pro rozvíjení schopností svých uživatelů než herní konzole či televizory.

Nechci si přidělávat další starosti!

Cílem DoudouLinuxu je přiblížit se snadnosti používání herní konzole. Aplikace byly pečlivě zvoleny právě k tomuto účelu. Mnohé z nich jsou běžně používány na základních školách po celém světe, jako např. v afrických zemích, Spojených státech amerických (USA), Cookových ostrovech, Austrálii, Anglii, Peru, Venezuele, Číně, Španělsku, Indii, Finsku, Rakousku a dalších. DoudouLinux samotný je pak používán i v mateřských školách, což dokazuje, že se podařilo dosáhnout jeho dostatečného zjednodušení. Uživatelské rozhraní neobsahuje nic, co není nezbytně nutné. DoudouLinux neklade zbytečné dotazy. S jistotou tvrdíme, že jeho používání je skutečně snazší než u běžného počítačového systému. Některé děti, již ve věku tři a půl roku, bez obtíží zvládají většinu z pokročilejších aktivit. A pokud ony, tak vy rozhodně také. Však si DoudouLinux sami vyzkoušejte, dříve než k němu pustíte své děti. Je zcela zdarma, takže nic neriskujete.

Televize, herní konzole, počítače – a není ono to všechno škodlivé úplně stejně?

To si nemyslíme. Společným rysem herních konzolí a televizorů je pasivní úloha jejich uživatelů. Hráč na herní konzoli se sice alespoň nějak účastní hry, ale v podstatě nemůže nic změnit. Je tak stejně pasován do role pouhého konzumenta, stejně jako v případě televizního diváka. Naproti tomu počítač lze instalací vhodných aplikací přeměnit ze zprostředkovatele téže pasivní konzumace obsahu v tvůrčí nástroj. Ten pak umožní obsah naopak vytvářet či s ním aktivně pracovat a jeho uživatel se tím ujímá aktivní role; kreslí, vytváří hudbu, píše, či se zabývá věcmi uvnitř počítačů samotných [1]. Uživatel je zde tvůrcem. DoudouLinux se snaží povzbuzovat ducha objevování, iniciativy, zvědavosti a podnikavosti!

Nezhloupnou z hraní těch her?

Doposud jsme se nesetkali se studií, která by toto tvrdila. Ale je to správná otázka, kterou si klást, když je posadíte před herní konzoli či televizor. Studie provedené v USA ukázaly, že většina závislých na herní konzoli a televizi má též horší prospěch ve škole. Myslíme si, že kvalita dětem předkládaného obsahu, je tím, co v pozorovaném jevu hraje klíčovou roli. DoudouLinux se snaží vybírat nenásilné hry, u kterých se musí myslet a plánovat. Předpokládáme tedy, že DoudouLinuxu má naopak pozitivní efekt, samozřejmě používán s mírou!

Jak mohu mít jistotu, že něco neudělají mým datům?

DoudouLinux funguje i v případě, že z počítače zcela vyjmete jednotku datového úložiště s vašimi daty a instalací operačního systému [Pro denní provádění tohoto úkonu k tomuto účelu existují snadno použitelné „šuplíky“, jejichž jedna část se zamontuje do skříně počítače a do ní se pak zasouvá druhá část, obsahující jednotku datového úložiště]. Vyzkoušejte to! Vůbec ji nepotřebuje [2], vaše data jsou v bezpečí. DoudouLinux není snadno rozbitný a děti ho nemohou poškodit [3]. DoudouLinux je volně k dispozici na Internetu, kdokoli s potřebnými znalostmi může toto tvrzení ověřit.

Bojím se toho, co všechno uvidí na Internetu.

Jediným naprosto spolehlivým řešením je odpojit počítač od datové sítě; ale jinak vizte, že DoudouLinux přichází s vestavěnou ochranou rodiny, s nastavenými velmi přísnými pravidly. Na jejich základě systematicky filtruje obsah webových stránek a vyhodnocuje je na základě klíčových slov [4]. Proto mohou být zamítnuty i výsledky z vyhledávacích služeb jako je třeba Google, pokud výsledky vyhledávání vedou na stránky s obsahem nepříslušným pro děti. Vždy je ale lepší, když jim i vy sami trochu pomůžete zorientovat se na Internetu, budete je alespoň zpočátku doprovázet a vysvětlíte jim, že DoudouLinux je bude směrovat k jim příslušejícímu materiálu.

A nepocházejí ony počítačové viry ze stahování věcí z Internetu?

Ano, máte pravdu: ve světě Windows® je toto obrovský problém (již počátkem roku 2012 vznikalo každým dnem 100 000 dalších, nových škodlivých softwarů) a doporučená protiopatření mají pochybnou efektivitu. DoudouLinux je samostatným systémem, Windows® vůbec k ničemu nepoužívá, ani když jsou na konkrétním počítači nainstalované. DoudouLinux je založen na systému GNU/Linux pro který, pokud je nám známo, neexistují aktuálně fungující počítačové viry [5], protože je navržen odlišně. DoudouLinux navíc typicky běží v přímo z instalačního optického média, na které se přirozeně již nedá více zapisovat. Takže, i kdyby nějaký škodlivý software zvládl ho úspěšně napadnout, k jeho odstranění postačí restartovat počítač. A nakonec připomeňme, že DoudouLinux se nepokouší náhodně přistupovat k datům, uloženým na počítači.

Aby byly připraveny do budoucna, neměli by se děti raději učit s Windows®?

Rozhodně ne. Byť je operační systém Windows® (prozatím!) na osobních počítačích dominantní; i tak již miliony uživatelů používají jiné systémy – Linux, Unix, a Mac OS X. Mnozí používají GNU/Linux na svých moderních osobních počítačích, a jen opravdu málo tabletů a tzv. „chytrých“ telefonů používá Windows®. Zvažte následující zkutečnosti:

Jak tyto informace ukazují, je tomu právě naopak – Linux je synonymem pro inovaci a budoucnost. Zasvěcení svých dětí do GNU/Linux rozhodně není chybou, ale naopak investicí do jejich budoucnosti. I v případě malého rozšíření GNU/Linuxu je hlavní to, že budou schopní zvládnout, jakýkoli jiný, byť zcela odlišný systém či aplikace. Přejeme jim, aby se naučili o potenciálu počítačů a nikoli jen ovládání konkrétní aplikace.

Není to zastaralé; dnes se přece všechno dělá na Internetu?

Je pravdou, že od přelomu tisíciletí je trendem přechod k aplikacím na Internetu, ve stylu služeb společnosti Google. Aplikace pro děti tento trend následují též; ale nenechte se zmást maskou zájmu o vaše blaho, stejně tak to může být past… Mimochodem, lákadlem těchto řešení je, že by měly vyřešit tradiční problém osobních počítačů: když je něco třeba udělat, není k tomu typicky nainstalována příslušná aplikace. Její instalace ovšem může rozbít něco, co doposud fungovalo. A když máte jinou verzi aplikace, než někdo, s kým na daných datech spolupracujete, narazíte na problém se slučitelností.

Jenže, když fungujete takto online, software, který používáte není nainstalován na vašem počítači, ale zcela v moci provozovatele služby; to stejné platí pro obsah, který používáte či procházíte. Je to též dobrý způsob jak odůvodnit neustálé připojení k Internetu, a získávat tak o vás nepřetržitě informace bez vašeho vědomí, zaplavovat váš počítač reklamami a upravovat obsah, který je vám ukázán a měnit tak či dokonce ovládat co si myslíte. Výsledkem je, že někteří poskytovatelé jsou již nyní schopni diktovat vám, co si koupíte či si budete myslet. Tyto praktiky shromažďování informací jsou na Webu velmi rozšířené a podobné tomu, co dělá škodlivý software trojští koně ačkoli prvé jmenované žel neodporuje zákonům.

Navíc, pokud z počítače odeberete všechny aplikace a kompletně je nahradíte jejich online alternativami, pak bude váš počítač v případě nedostupnosti těchto služeb zcela nefunkční [6]. A začíná být dosti časté, že vaše data ani nejsou na vašem počítači. Ve zkratce, sami sebe dostanete do situace, kdy poskytovatelé těchto služeb mají absolutní moc nad tím, co na počítači můžete dělat a výsledky vaší dosavadní práce. I v případě, že svá data pravidelně zálohujete na svoji vlastní jednotku datového úložiště (pokud vám to je vůbec umožněno?), nemůžete si být jistí, že tato data jsou ve formátu, který bude použitelný někde jinde než v aplikacích služby, ve kterých vznikla. Uvědomte si, že poskytovatelé online služeb jsou zpravidla komerční subjekty, jejichž cíle ne vždy korespondují s přáními občanů, protože tyto subjekty jsou dostatečně silné na to, aby se do značné míry nemusely zodpovídat demokratické společnosti.

Myslíme si, že toto je nedobrá situace, protože je to celé naprosto obráceno proti uživateli a představuje ohrožení naší svobody volby a myšlení. Oproti tomu GNU/Linux v základu přichází s obrovským množstvím různých (přímo na vašem počítači provozovaných) aplikací. Ty jsou sestaveny tak, aby je bylo možné bez problémů přidávat a odebírat. Navrženy jsou tak, aby používaly standardní, otevřené formáty souborů (metoda, jakou ukládají v souborech na počítači data) takže je možné libovolně přecházet na jiné alternativy v té stejné kategorii. Používat je možné svobodně, bez nepřímého placení zobrazování reklam. Proto DoudouLinux považujeme za nikoli zastaralý, ale naopak za mnohem lepší směr budoucnosti! Soustřeďování moci totiž vždy vede k jejímu zneužití – bez výjimky…

Filozofie svobodného softwaru

Koupě svolení k používání či krádež nejsou jedinými možnostmi

Navzdory snaze mocného a i politicky vlivného průmyslu přesvědčit nás, že tomu tak není, existuje pro nás, jako lidskou společnost, ještě třetí možnost: sdílení. Ostatně, jak jinak chceme naučit děti, aby spolu žili v dobrých vztazích, když je nenaučíme se dělit, sdílet? A jak pak vytvářet prosperující společnost, když jsou její členové sobečtí? Toto je jedna z nosných myšlenek hnutí svobodného softwaru (nezaměňovat za software, který je jen poskytovaný zdarma, typicky dočasně – freewarem a sharewarem – ten opravdu není o respektování svobod uživatelů). Tedy namísto bránění uživatelům v dělání si se softwarem, který jim byl nabídnut (ať již zdarma či za peníze), co chtějí, je v případně svobodného software výslovně dovoleno, ba doporučeno jej naprosto volně používat v jakémkoli oboru, zkoumat a (nechat) přizpůsobovat svým potřebám a sdílet s ostatními (respektovat je třeba pouze právo všech ostatních na totéž). Až trochu povyrostou, můžete své děti seznámit s tím, že i DoudouLinux je založen na hodnotách sdílení, protože se jedná o zcela svobodný softwarový projekt.

Sdílení znalostí: motor pokroku

Podobně jako akademická komunita, která pravidelně a otevřeně sdílí výsledky své práce, jsou výsledky spolupráce na svobodném softwaru sdíleny se všemi počítačovými odborníky celého světa. Již se ví, že jednou ze základních podmínek růstu každé civilizace v jakémkoli historickém období je, že spolu její členové mluví a sdílí své znalosti. Oproti tomu mocní všech dob často cíleně brání tomu, aby se znalosti šířily mimo jejich vlastnictví a skupiny vyvolených, což je jeden ze základních prostředků udržení moci nad ostatními. Vizí svobodného softwaru je pomocí počítačové vědy zkvalitnit a obohatit životy všech, ne jen vyvolené menšiny, která tuto oblast vytváří a řídí – moc se tím navrací do rukou uživatelů.

Tvoření společně, nikoli proti sobě navzájem

Projekty svobodného softwaru mají obvykle podobu komunit přispěvatelů z celého světa, kteří společně vylepšují či rozvíjejí daný software. I v tomto světě může mezi obdobně zaměřenými projekty existovat (zdravá) konkurence. To ale nepředstavuje žádný problém. Projekty jsou totiž obecně vedeny otevřeně a řídí se podmínkami svobodných licencí. Výsledkem je, že se nikdo z nich nesnaží bránit bránit v libovolném používání výsledků jejich práce, samozřejmě v souladu se svobodnými licencemi, pod kterými je vydali. Navazování na práci druhých je naopak vřele doporučováno a je velmi efektivní – proč plýtvat úsilím na tvorbu všeho pokaždé úplně od začátku? Není snad lepší navázat na práci ostatních a dostat (i jejich) dílo mnohem dál? V tradičním softwarovém světě, výrobci zpravidla dělají co mohou, aby uživatelům zabránili přejít na aplikace konkurence. Tak například, jejich produkty ukládají data uživatelů do souborů způsobem, který je znám jen tomuto výrobci. Vaše vlastní data pak v aplikacích od jiných výrobců otevřete jen částečně, nebo dokonce vůbec. Mezi další obvyklé praktiky patří např. znemožnění fungování softwaru s výrobky jinými, než stejné značky; omezování potenciálu a používání výrobků konkurentů zneužitím patentového práva, atp. Paradoxem je, že v důsledku takového počínání pak všichni výrobci musí věnovat významnou část svých zdrojů v zabraňování svým konkurentům v činění téhož – jaké plýtvání…

Počítače a naše společnost

Počítač: nástroj, jehož používání se nelze vyhnout

V současnosti se vše zdá být provozováno počítači. Je téměř nemožné se v běžném denním životě vyhnout nějaké formě jeho použití. Starším generacím se to ještě víceméně daří[Byť za cenu ztráty dostupnosti některých prostředků (či nižší efektivity práce s nimi), u kterých jsou jim známé formy též nahrazovány počítači – např. seznamy kontaktů, jízdní řády, nákup zboží a služeb, atp.), ale mladší generace se s počítači setkávají od samého počátku doma a ve škole. Mladí lidé navíc tíhnou k používání služeb na Internetu a používají počítač coby nástroj pro komunikaci. Titéž pak velmi pravděpodobně budou používat počítače i pro své profesní aktivity. A zde platí, že ti, pro které je ovládání počítače snadné, mají velký náskok před těmi, pro které ne. A výhodou to bude čím dál tím více – jak nám komerční svět každodenně ukazuje.

Počítače řídí celou naši moderní společnost

Stejně jako bez vody a elektřiny, nemůže moderní společnost fungovat bez počítačů. V podstatě veškeré informace po celém světě jsou sdělovány prostřednictvím počítačů. Tato koncentrace z nich v důsledku udělala nástroj pro řízení celé naší společnosti. Ti, kteří mají pod svou výhradní kontrolou software, který uživatelé na svých počítačích provozují, tak mohou určovat to, co uživatelé mohou a nemohou dělat se svými vlastními (!) nástroji a za jak vysoký poplatek jim toto bude umožněno. Někteří výrobci dokonce zašli tak daleko, že uchvátili moc na dálku ovládat fungování jimi dodávaného software a též měnit vaše data! (např. zneužitím procesu aktualizací nebo vynucením potřeby neustálého připojení k Internetu) Ještě horší situace nastává v případě softwaru, nabízeného jako služby poskytované na Internetu – vaše data se v tomto případě ani nenacházejí na vašem počítači a jsou tedy zcela mimo jakoukoli vaši kontrolu.

Lidé, kteří mají pod kontrolou Internet (a tuto moc tvrdě usilují mnozí) tím mají moc určovat to, co lidé uvidí a co ne, co vědí a co ne, co koupí a co ne. Této kontroly nad Internetem lze dosáhnout na více úrovních: buď přímo u zdroje – poskytovatelů hostování webů, nebo během přenos dat přes poskytovatele připojení k Internetu, případně u tvůrců (nesvobodného) softwaru na vašem počítači. Toto jsou některé příklady moci, kterou lze získat prostřednictvím počítačů:

  • hudba, kterou nakupujete na Internetu, může být v mnoha případech přehrávána jen na produktech jednoho výrobce (zařízení či aplikace), případně produktech vybraných smluvních partnerů této prodejní sítě. Za časů audiokazet by toto bylo nemyslitelné
  • v rámci aktualizací aplikací či systému je instalován nevyžádaný software, jako třeba různé vyhledávací lišty či směrovače, které vás vedou na webové stránky, které jste nezamýšleli navštívit. A což teprve software, který se instaluje tak, aby uživatel nevěděl o jeho přítomnosti a účelu?
  • na svůj vlastní (!) telefon si můžete instalovat pouze software a ukládat obsah (hudbu, filmy, atp.) pouze ze služeb jeho výrobce a jeho smluvních partnerů
  • Obyvatelé Kuby již nemohou komunikovat prostřednictvím komunikační služby MSN, protože se provozovatel (společnost Microsoft) rozhodl tuto službu pro tuto zemi znepřístupnit
  • Jednotky intenzivní péče nemocnic v Estonsku byly po celou jednu hodinu mimo provoz, následkem masivního počítačového útoku proti této zemi

Je nepochybné, že pokud budeme naše děti učit pouze pasivnímu používání počítačů, nebudou schopné se proti těmto následkům chránit. Toto je strategický problém, který ohrožuje celé národy (jak je poukázáno výše). Počítače mají sloužit svým uživatelům, ne je zotročovat. Nezapomínejme, že naše děti jsou naše budoucnost.

K tomuto tématu je možné si (mimo jiné) přečíst či shlédnout (v angličtině):

Co se ve školách nazývá výukou informatiky jí ve skutečnosti není.

V rozporu s tím, jak pochvalně je prezentována úroveň začleňování počítačů do výuky na školách, nejsou vyučovány principy práce s počítači, ale jen postupy v konkrétních aplikacích. Mladí lidé se učí klikat na nablýskané ikony ale jen málokdy to, jak pomocí počítačů něco skutečně tvořit. Už vůbec nejsou zasvěcováni do toho, jak počítače fungují, jak je mohou přizpůsobovat svým potřebám; nikdo je též neučí, jak funguje Internet a webové stránky; vinou toho jsou pak mladí lidé schopní leda tak stahovat software a případně za něj platit, ale nejsou schopní dosáhnout toho, aby počítač dělal přesně to, co po něm ve skutečnosti chtějí. Samozřejmě, ne ze všech budou počítačoví vědci, ale z výše popsaných důvodů je třeba, abychom zaujali alespoň některé. A hlavně, všichni by měli být schopni kritického myšlení ohledně nástrojů z oblasti informačních technologií.

Ukázat, že počítače jsou univerzální a dají se přizpůsobit libovolnému účelu

Už jen samotné spuštění DoudouLinuxu na počítači obsahujícím jiný operační systém předvádí, že s tím stále stejným počítačem lze dělat širokou škálu věcí – že je to pouze věcí načtení příslušných programů do jeho paměti [7]. A děti jsou v období dospívání dostatečně zvídavé, aby tohle vše prozkoumaly a porozuměly. A v DoudouLinuxu může být prozkoumáno a upraveno vše, stačí jen alespoň trochu umět číst (místy se hodí znalost základů angličtiny). DoudouLinux je tak více nakloněn učení našich dětí tomu, co počítače skutečně jsou, pomocí experimentování dle libosti. DoudouLinux se snaží, aby děti zvládly svou budoucnost.

Poznámky

[1] Jako třeba úpravami systému či vytvářením dalších aplikací.

[2] Krom případu, kdy pro zapnuté trvalé ukládání dat použijete právě kapacity vestavěné jednotky datového úložiště – to byste ztratili přístup k v DoudouLinux dříve pořízeným datům

[3] Fyzická datová média s ním pochopitelně ano.

[4] Funkce Ochrana rodiny je založena na seznamu klíčových slov a „škodlivostí“ témat, se kterými souvisejí. Tento seznam je pak používán pro vyhodnocování příhodnosti obsahu požadované stránky v porovnání s nastavenou úrovní přísnosti filtru. Seznamy klíčových slov jsou k dispozici pro několik jazyků.

[5] Pokusy o to byly, ale zneužívaly chyb, které jsou již dávno, dávno opravené.

[6] Z důvodu nefunkčního připojení k Internetu, technických problémů poskytovatele těchto služeb, ukončení jejich poskytování, případně pro vás začnou být příliš vysoké poplatky za používání služby!

[7] Z toho lze vyvodit, že pokud počítač nedělá to, co od něho uživatel očekává, může to být také tím, že se jeho výrobce rozhodl, že to uživateli (zcela uměle) znemožní! Třeba aby ho přinutil koupit si jiný, který se ve výsledku může lišit právě jen výrobcem milostivě zpřístupněnými funkcemi.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0