DoudouLinux DoudouLinux

Počítač, kterému dají přednost!

Jazyk webu [ar] [cs] [de] [en] [es] [fa] [fr] [it] [ms] [nl] [pt] [pt_br] [ro] [ru] [sr] [sr@latin] [th] [uk] [vi] [zh]

> Čeština > O projektu > Více o projektu > Prohlášení projektu Doudou Linux

Prohlášení projektu Doudou Linux

Listopad 2013

Dostupné překlady tohoto článku: [čeština] [English] [français] [Português] [русский] [српски] [ไทย] [Tiếng Việt]

Žijeme ve světě zaplaveném informačními technologiemi. V důsledku jejich zmenšování jsou tyto takřka všude, např. v našich kapsách a brzy i lednicích. Byť to lidským bytostem může přinést více pohodlí a lepší životní podmínky, může též omezit jejich možnosti svobodného rozhodování, pokud tyto technologie nezvládnou a přesto na nich budou záviset.

Naším cílem je umožnit dětem ovládnout technologie tím, že pochopí jak fungují, co je možné s nimi dělat a co pozitivního jim mohou přinést do jejich skutečného života. A hlavně jim pro to dát dát tu správnou motivaci – nikoli z důvodu, že je to v módě či ze snahy napodobovat ostatní, ale čistě z porozumění tomu, co jim to může přinést a není s takovou účinností dosažitelné jinými prostředky. Přejeme jim, aby pohlíželi na technologie jako na užitečný nástroj, nikoli cíl samotný.

Způsob, jakým moderní informační technologie používáme nyní, vede k opaku počátečního záměru robotiky – lidé jsou stále více řízeni tím, co jim říkají jejich „chytré“ telefony a reklamy, a to je žel jen začátek – proto usilujeme o to, aby technologie byly opět podřízeny lidským bytostem, nikoli naopak! Proto jsou cíle projektu soustředěny kolem:

 • snadného používání, samozřejmě
 • sdílení a otevřenosti
 • objevování a kreativity
 • samostatného myšlení a jednání
 • sebedůvěry a smyslu pro realitu
 • ohledů na dětskou citlivost
 • vymezení působnosti technologii, tj. coby pouhého nástroje
 • svobodě dělat, číst, vidět, poslechnout si, vytvářet, používat znovu, atd.
 • nezávislosti na korporacích, na rozdíl od technologií, které přicházejí do našich kapes a obýváků

Byť usilujeme o (budoucí) soběstačnost dětí co se počítačů týče, pomoc, vedení a rady jejich rodičů jsou a vždy budou velmi potřebné pro dosažení těchto cílů. Náš projekt může poskytnou pouze ty nejlepší nástroje v naději, že děti zaujme, ale to nemusí stačit! Toto jsou hlavní aktivity a směřování našeho projektu – více podrobností je k dispozici na stránce Jaké jsou plány projektu DoudouLinux do budoucna?:

 • Poskytnout užitečné nástroje pro:
  • vytváření uměleckých a technických děl
  • získávání dovedností a znalostí
  • učení se cizím jazykům
  • použití toho, co co dělají či vidí na počítači do běžného života
  • rozšíření pole působnosti her z běžného života do technologií (robotika, domácí automatizace)
 • Poskytnou přístup ke svobodné kultuře a informacím – bezplatně a hlavně v duchu svobody slova
  • pro objevení a docenění kultury své a ostatních zemí
  • pro rozšíření znalostí a myšlení dopředu
  • pro inspiraci díly ostatních a dospění k poznání, že sdílení nás posouvá vpřed rychleji a dále
  • vše s pomocí obsahu příslušnému jejich věku (filtrování obsahu na Webu)
 • Uchránit dětí před různými zneužívajícími vlivy (komerčními, ideologickými, atd.) a zachování jejich svobod
  • poskytnutím prostředí bez reklam a sledování uživatelů [1]
  • používáním výhradně svobodného softwaru, v duchu svobody slova, vyvinutého komunitami bez komerčních či ideologických cílů jiných, než svoboda pro uživatele
  • propagací iniciativ, které se ztotožňují s duchem hnutí svobodného softwaru, jako jsou Wikipedia, OpenStreetMap, Open Clipart Library či hnutí za otevřená zařízení a jejich výrobu přímo uživateli
  • vložením řízení nástrojů pro filtrování obsahu pouze do rukou rodičů, nikoho jiného
  • snahou bránit vzniku závislostí [2]

Jak vidíte, cíle máme opravdu smělé, jejich uskutečňování otevírá široký prostor pro zapojení se pro snad opravdu každého, kdo má zájem. Jsme komunitou dobrovolníků, další jsou jedině vítáni. Udělat je toho třeba hodně a je zapotřebí aby byly zastoupeny všechny kultury světa, což znamená, že je třeba opravdu hodně vás, kteří se zapojíte! A pokud se vám myšlenka líbí, jen se nedostává času zapojit se, i tak můžete naše snahy podpořit. Buď zakoupením fyzických předmětů, týkajících se DoudouLinuxu, nebo darem.

Poznámky

[1] Smutné je, že dnes jsou běžně používány technologie jako např. tzv. trojské koně, kterými jsou uživatelé bez jejich vědomí sledováni na webu, „chytrých“ telefonech, na jejich počítačích, televizorech, atd. To vše ve prospěch reklamních agentur či dokonce vlád, dokonce se snahou prostřednictvím upravení online obsahu o ovládání myšlení uživatele.

[2] Je známé a opět smutné, že herní průmysl najímá odborníky na neuropsychiatrii, jejichž úlohou je udělat jejich produkty co možná nejnávykovější – seberealizace dětí je ale vůbec nezajímá, jen jejich zisky.


identica logo facebook logo google+ logo

Z jakých míst na Zemi sem lidé chodí

DoudouLinux logo Debian logo TSPU logo Genesi logo Gandi logo Hosting Extreme logo Linux Jobs Reviewed by I love Free Software

Creative Commons Copyright © DoudouLinux.org team - Veškeré texty na této stránce jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-SA

SPIP | šablona | Mapa stránek| Sledování aktivity webu RSS 2.0